ArchiGreen

Naziv: Eko Centar Faletići

Architects: Mirna Lončarica, Maja Babić, Aida Murtić

Lokacija: Sarajevo, BiH

Datum: 2009. / 2010.

Ponudjeno idejno rješenje rezultat je saradnje sa stručnim službama Općine Stari Grad Sarajevo koje su tragale za prijedlogom nove namjene zone napuštene vojne kasarne Faletići, kako bi ovaj prostor, koji je inače vojno vlasništvo, mogao postati javno dobro i biti stavljen na korištenje gradjanima Sarajeva. Ideja je bila jasna i nedvosmislena: zona kasarne treba biti provedena kroz proces katarze i kroz potpunu tranziciju namjene reciklirana u svojoj pojavnosti i misiji koju zastupa. Cijela zona dobila je predznak ekološki opredijeljene čiji karbonski otisak treba biti minimiziran zahvaljujući primjeni energetski efikasnih tehnologija i rješenja. Širok spektar sadržaja trebao bi privući posjetioce svih uzrasta i različitih afiniteta te na taj način redefinirati ustaljena poimanja formi rekreacije i provodjenja slobodnog vremena.

Kao prva faza razrade projekta predočena je ulazna prijemna zona u kojoj se nalaze objekat info-edukacionog centra i kafe restorana. U procesu kreativne reciklaže, očuvane betonske strukture vojnih objekata su ponovno iskorištene, volumenski korigovane i "preobučene" u atraktivan vanjski plašt. Objekti su dizajnirani tako da stupe u beskompromisnu simbiozu sa prirodnim ambijentom.

Sadržajno, objekat info-edukacionog centra treba da ponudi prostore za druženja, okupljanja, istraživanje i rad u tematskoj biblioteci; predvidjeno je da bude sjedište organizacija i inicijativa koje se bave okolišnom politikom, da ugosti izlagače i prodavače na art-marketu i pijaci organskih proizvoda, te da bude polazna stanica u istraživanju svih kapaciteta i ponuda u ostalim zonama centra Faletići. Kafe restoran sa pripadajućim sadržajima za djecu na otvorenom i kreativnom igraonicom kao sastavnim dijelom enterijera, zamišljen je kao socijalno sjecište ulazne zone. Svojim enterijerskim konceptom oživljava ljepotu bosanske cvijetne avlije i nudi tri tematska nivoa, koja su koloristički različita i visinski diferencirana.

Socijalno angažirana arhitektura, arhitektura za sve, arhitektura koja osluškuje potrebe zajednice i prirode, arhitektura kao karika u lancu promjena – upravo je to arhitektura kakvu nastoji promovirati Park prirode i rekreacioni eko-centar Faletići.