ArchiGreen

Naziv: Swiss kuća

Individualni stambeni objekat

Lokacija: BiH

Površina: 180 m²

Datum: 2010.