ArchiGreen

Name: “NE” kuća

Individualni stambeni objekat

Promo montažne kuće www.promo.ba

Površina: 167 m²

Datum: 2010.

"NE" kuća je "Promo" montažna niskoenergetska kuća. Pozicionirana je na konkretnoj lokaciji tako da dužu fasadu na kojoj prevladavaju otvori izlaže jugu. Od nepovoljnog ljetnog sunca fasada sa najviše otvora (gdje su prostorije dnevnog boravka) zaštićena je drvenim brisolejima te je time ovaj izdignuti volumen i u eksterijeru naglašen.

Prema sjeveru kuća je posebno zaštićena dodatno obloženim masivnim zidom (bez otvora i sa kaminom) koji akumulira toplotu i omogućava ugodno i kontinuirano zagrijavanje u zimskom periodu. Dispozicionalno ova kuća je raspodjeljena u tri cjeline.

Prirodno okruženje ove kuće kao i sam njen koncept brišu granice izmedju rekreacija i stanovanja, za koje je „NE“ kuća upravo namjenjena. Doživljaju ljepote i smirenosti ovog prirodnog okruženja doprinosi i krovna terasa, jedini izdignuti dio kuće čije vizure se protežu pretežno na prirodni krajolik, a malim dijelom i na naznake urbanog u kotlini.